Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym LEGINIO.PL 1.  Sklep LEGINIO.PL zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów drogą internetową.  Złożenie i potwierdzenie zamówienia przez Konsumenta wiąże się z pełną akceptacją tegoż Regulaminu, świadomym i dobrowolnym dokonaniem zakupu wybranych produktów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego dla celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe Konsumenta nie zostaną udostępnione innym podmiotom do celów marketingowych. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z umową Kupna - Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia 365 dni w roku. Realizacja zamówień ma miejsce wyłącznie w dni robocze,  zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Kupującego produktów oraz zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie (za wyjątkiem wysyłki za pobraniem).
 3. Dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu LEGINIO.PL, poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu jest równoznaczne z złożeniem zamówienia. Sklep dopuszcza złożenie zamówienia drogą mailową
 4. Po złożeniu zamówienia Klient Sklepu otrzyma drogą mailową wiadomość o statusie zamówienia.  W informacji tej zawarte zostaną również dane szczegółowe zamówienia, takie jak imię i nazwisko Kupującego, adres podany do dostawy zamówienia, wartość zamówienia, forma płatności oraz sposób wysyłki. W przypadku braku takiej wiadomości do 24 godzin od złożenia zamówienia klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Klient powinien potwierdzić zamówienie maksymalnie w przeciągu 5 dni od daty zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienia niepotwierdzone do 5 dni zostają automatycznie anulowane. Zaksięgowanie płatności na koncie Sklepu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zamówienia.
 5. Podczas składania zamówienia należy podać prawidłowe dane do wysyłki towaru. Należy podać imię i nazwisko odbiorcy przesyłki, jego pełny adres (ulica, numer/numer domu lub mieszkania, kod pocztowy oraz nazwę miejscowości/miasta), numer telefonu oraz adres e-mail. Formularz, który został wypełniony nieprawidłowo może znacznie wydłużyć lub całkowicie uniemożliwić realizację zamówienia.
 6. LEGINIO.PL ma prawo do każdorazowej weryfikacji zamówienia. Sklep może również anulować złożone zamówienie, jeśli osoba je składająca nie ukończyła 13. roku życia  (zgodnie z Kodeksem Cywilnym  Art. 11-24). LEGINIO.PL może również odmówić realizacji zamówienia, jeśli Zamawiający zalega wobec Sklepu z płatnościami lub nie odebrał poprzednio nadanej wysyłki.
 7. Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem na konto LEGINIO.PL lub za pobraniem u listonosza bądź na poczcie.
 8. Zamówienie zostanie przesłane do realizacji:
  1. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem (tzn. przy odbiorze) - po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zamówienia,
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu
 9. W przypadku, gdy w ciągu 9 dni od daty złożenia zamówienia płatność nie zostanie uregulowana, Sklep ma prawo automatycznie anulować zamówienia Klient. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy Zamawiający skontaktował się ze Sklepem i został ustalony inne termin płatności.
 10. W przypadku braku części zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany o stanie jego zamówienia drogą mailową lub telefoniczną. W takiej sytuacji Konsument ma prawo wyboru realizacji częściowej zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania bądź też anulowania całości zamówienia.  W przypadku braku kontaktu z Zamawiającym do 2 dni roboczych, sklep zastrzega sobie prawo do decyzji o wysyłce częściowego zamówienia bądź też jego anulowania.
 11. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio od 48 do 72 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (jest to średni czas dostawy przesyłki priorytetowej Pocztą Polską).
 12. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie LEGINIO.PL są nowe, nieużywane i posiadają metkę Sklepu.
 13. Ceny podane na stronie internetowej sklepu podane zostały w walucie PLN.
 14. Do każdej wysyłki dołączany jest dokument zakupu.
 15. Brak potwierdzenia zamówienia jest równoznaczny z jego anulowaniem przez Klienta.
 16. W przypadku braku na magazynie któregokolwiek z zakupionych produktów Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji w celu pełnego skompletowania zamówienia, jednakże całkowity termin realizacji nie może przekroczyć 10 dni.
 17. Kupujący ma prawo odstąpienia od zakupu w terminie do 10 dni od daty otrzymania wysyłki bez obowiązku podawania przyczyny. Sklep w ramach odstąpienia przez Kupującego od zakupu zobowiązany jest do zwrotu wartości zakupionego towaru, jednakże nie pokrywa żadnych kosztów wysyłki. Wyjątek stanowią przypadki, gdy zwrot musi nastąpić z powodu pomyłki lub niedopatrzenia ze strony Sklepu.
 18. Każdy towar zakupiony w Sklepie LEGINIO.PL może zostać zareklamowany w terminie do 14 dni od daty wysyłki. Podstawę reklamacji stanowią wady fabryczne towarów. Kupujący zobowiązany jest do odesłania uszkodzonego towaru wraz z dowodem jego zakupu oraz załączenia pisemnego wyjaśnienia w sprawie wady produktu.
 19. Sklep LEGINIO.PL dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia zawarte na stronie leginio.pl w jak najlepszy sposób odzwierciedlały wygląd faktyczny produktów.
 20. W przypadku braku któregokolwiek z zamówionych produktów Sklep poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Jeśli wpłata za zamówienie została już dokonana, a Zamawiający zdecydował o anulowaniu zamówienia, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu równowartości wpłaty. Sklep może również wysłać zamówienie cząstkowe oraz zwrócić równowartość kosztów brakującej części towaru.
 21. Informacje zawarte na stronie leginio.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z artykułem 71. Kodeksu Cywilnego.
 22. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2012r.

OK

Sklep wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.